Coaching

You find an English text below.

Op de homepage staat ‘de weg van het hart’. En blijkbaar weet ik daar dus iets van af, anders zet je dat er niet op. Het staat er in ieder geval niet omdat het zo leuk klinkt. 

Ons hoofd hebben we wel nodig, waar veel mensen meestal zitten. Maar dan meer voor de praktische zaken. Voor zaken van het hart (en de ziel) heb je iets anders nodig. Dat is intuïtie en vertrouwen. Vertrouwen op je gevoel.

Groeien is veranderen. Dat is een natuurlijk gegeven. Dat kun je niet stoppen. Hoe je dat ook probeert, groei zal een uitweg vinden. De roep vanuit je hart om stappen te zetten in je leven zal blijven en uiteindelijk geef je eraan toe of je bergt het op in een diepe lade. Maar net zoals je bomen niet kunt vragen te stoppen met groeien en rivieren niet kunt vragen terug te stromen, zo zal je jouw behoefte te groeien en je te ontwikkelen uiteindelijk ook niet kunnen stoppen.

Groei wordt doorgaans in gang gezet door iets wat ons overkomt. Een relatie die uitgaat of moeilijkheden binnen een relatie. Een baan die je kwijtraakt. Of je voelt zelf de verandering in je opborrelen, maar zijn de stappen die je daarvoor moet zetten te lastig. Angst voor verandering houdt je tegen. Maar groei hoort bij het leven. Heeft  betekenis. De betekenis is erachter te komen wat je echt wilt en erachter komen wie je werkelijk bent. En dat is wat ik je wil aanreiken. Meer je ware zelf worden. Daar heb je je hart voor nodig.

Wat ik te bieden heb:

Je terug te brengen naar jezelf.
Je met beide voeten stevig op aarde te zetten.
Voorbij je twijfel.
Voorbij de verwarring.
Je lichaam weer voelen.
Voorbij je angst.
Vertrouwen hebben in jezelf.
Dat je het leven (weer) aankan.

Ik zal de rook van salie en andere kruiden om je heen waaieren en je met de veren van een condor en buizerd schoonmaken van je dagelijkse bezigheden en van dat wat je oppikt en in je aura is gaan zitten.
Ik zal voor je zingen en drummen. Om daarmee de harmonie terug te brengen. Om te helen wat pijn doet. Ik wil je cellen laten dansen met klankschalen om de herinnering aan je heelheid terug te geven.

Neem voor meer informatie of een intake/kennismaking gesprek, contact met mij op via e-mail: info@joskester.com of telefoon: 06-54765566.

De kosten voor een sessie bedragen €75 p/u, (inclusief €13,01 btw). Voor ondernemers exclusief 21% btw. Er is korting voor laag inkomen en studenten.

Lees ook – over mij – hoe ik als mens en sjamaan in het leven sta. 

English

Growth is changing. That is the natural way. You can’t stop that. Whatever you will try, growth will find a way out. The call from your heart to take steps in your life will continue and eventually you give in or you store it in a deep drawer. But just as you can’t ask trees to stop growing or ask rivers to flow backwards, so you will eventually not be able to stop your desire to grow and develop.

We need our mind. But more for practical matters. We act from our mind because of the world we live in. For matters of the heart (and the soul) you need something else. Often growth is ignite by pain. And we all suffer from pain. It’s something that belongs to life. But it has meaning. The meaning is to know where it comes from, so we can be more aligned with who we really are. That’s what I want to achieve with you. Becoming more your true self. You need your heart for that. You need to be present.

What I have to offer you:

Bring you back to yourself.
Put you with both feet firmly on mother earth.
Beyond your doubt.
Beyond confusion.
Beyond your fear.
To feel your body again.
Have confidence in yourself.
That you can fully handle life (again).

I shall sing and drum for you. To bring back harmony. To see life as beautiful and holy again. I will let your cells dance with singing bowls to give back the memory of your wholeness that is stored in your DNA. I will fan the smoke of sage and other herbs around you and cleanse you from your daily activities with the feathers of a condor and buzzard.

For more information or an intake, please contact me via e-mail: info@joskester.com or telephone: 06-54765566.

The costs for a session are € 75 p/h, (including € 13.01 VAT). For entrepreneurs exclusive of 21% VAT. There is a discount for low income and students.

Read also – about me – how I am living as a man and shaman.